Klubové stretnutie

POZOR!!

Tohtomesačné klubové stretnutie sa nebude konať v Harley Saloon-e, ale už klasicky decembrovo na Bratislavských Vianočných trhoch.

Stretneme sa vo štvrtok o 18-nástej pri vianočnej jedličke na Hlavnom námestí.

Tomáš

pozvanka na stvrtkove stretnutie