Klubové stretnutie

Vážení členovia,

Chceli by sme pripomenúť, že sa blíži prvý štvrtok v mesiaci a s ním aj naše klubové stretnutie. Týmto Vás všetkých chceme srdečne pozvať.
Okrem bežnej agendy ohľadom plánovaných jázd sa budú preberať aj dôležité informácie o Super Rally, Prostrednej míli a súvisiacich pokynoch s ubytovaním a pod.
Takže pri hojnej účasti (poprosíme čo najväčšej) sa stretávame o 18:00 v Harley-Saloon.

Banner KB
logo harley-davidsonlogo harley-davidson