Hand Signals

________________________________________________________________________________________________________________________

NAŠTARTUJ MOTORsig-Start
ZASTAVstop
ODBOČ VPRAVOsig-Right
ODBOČ VĽAVOsig-Left
NEBEZPEČENSTVO VPRAVOhazard_right_a
NEBEZPEČENSTVO VPRAVOhazard_right_b
NEBEZPEČENSTVO VĽAVOhazard_left1
ZNÍŽ RÝCHLOSŤ slow
ZRÝCHLIspeed
SINGLE FORMÁCIASingle_File
ZIPS FORMÁCIA3697103_orig
ZOMKNÚŤ FORMÁCIUsig-Tight