A?o je LoH?

Ladies of Harley (LoH) je zdruA?enie, ktorA� vzniklo na podporu A?enskA?ch motocyklovA?ch nadA?encov. Je jedno A?i motorku vlastnA�te alebo ste len spolujazdkyne, dA?leA?itA� je milovaA? harlejky a vA?etko s tA?m spojenA�. :)

LoH nie je samostatnA? organizA?cia. SpadA? pod stanovy HOG a bola zaloA?enA? ako podzdruA?enie, aby sa aj A?eny mohli viac zapA?jaA? do akciA� HOGu v ich lokA?lnom chaptery a zA?roveA? vyvA�jaA? aj vlastnA� ativity. Dnes je na celom svete veA?a A?leniek LoH. Z celkovA�ho poA?tu HOG A?lenov tvoria A?eny aA? 20%.

ByA? A?lenkou LoH nie je estrace no perscription, estrace no perscription, estrace no perscription, estrace no perscription, estrace no perscription, estrace no perscription. len byA? sA?A?asA?ou a�znejakA�hoa�? klubu. LoH je pre A?eny, ktorA� majA? slabosA? pre silnA� stroje Harley Davidson. Pre A?eny, ktorA� sa uA? nevedia doA?kaA? slneA?nA?ch dnA� aby sa namiesto opaA?ovania mohli voziA? na svojich tA?toA?och. Pre A?eny, ktorA?m nevadia kamienky a prach z ciest. Je pre tie, ktorA?ch srdce bije pre motorky!

A aby sme si o tom mohli viac pokecaA?, LoH organizuje pre vA?etky svoje A?lenky spoloA?nA� jazdy, stretnutia, zrazy a akcie, na ktorA?ch nikdy nechA?ba dobrA? nA?lada, smiech a kopec zA?bavy. NaA?e stretnutia vA?ak nebudA? vA?dy len o motorkA?ch. PobavA�me sa naprA�klad pri bowlingovA?ch turnajoch, A?i jazde na koA?och. ChA?baA? nebudA? ani spoloA?nA� opekaA?ky a pre dobrodruA?nejA?ie dA?my aj stanovaA?ky A?i rafting. KeA?A?e Ladies of Harley je zdruA?enie dA?m s veA?kA?m srdcom, je prirodzenA�, A?e LoH podporuje a zA?A?astA?uje sa aj rA?znych dobroA?innA?ch a charitatA�vnych akciA�. AkA?koA?vek pomoc a aktivita v tomto smere je vA�tanA?.

Ako sa staA? A?lenkou LoH?

NemusA�A? vlastniA? motorku, aby si sa stala A?lenkou. StaA?A� ak milujeA? Harley Davidson :)

TakA?e ako na to?

NajskA?r sa musA�A? staA? A?lenkou medzinA?rodnA�ho HOGu – TU. Potom sa zaregistrujeA? do BratislavskA�ho chapteru – TU. PrihlA?siA? sa mA?A?eA? ako plnA? A?len (ten A?o vlastnA� motocykel Harley Davidson) alebo spriatelenA? A?len (takzvanA? associated, teda spolujazdec). Ak sa chceA? staA? aj A?lenkou LoH, staA?A� vyplniA? prihlA?A?ku za A?lena, ktorA? nA?jdeA? TU. A?lenstvo v LoH je bezplatnA� a oprA?vA?uje A?a zA?A?astA?ovaA? sa a spolupodieA?aA? sa na vA?etkA?ch aktivitA?ch HOG a LoH.

KaA?dA? A?lenka LoH dostane po prihlA?senA� A?peciA?lnu nA?A?ivku a odznak, find-bride review ktorA� nA?s vizuA?lne odlA�A?ia od ostatnA?ch motorkA?rok. Za kaA?dA? A?aA?A?A� rok A?lenstva dostaneA? ako poA?akovanie novA? odznak, na ktorom je vyobrazenA� koA?ko rokov si uA? vernou A?lenkou LoH :)

Viac info o Ladies of Harley?

Ak mA?te akA�koA?vek otA?zky k LoH, ktorA� ste sa nedozvedeli na tA?chto strA?nkach, kontaktujte nA?s prosA�m emailom: loh@hog.sk

Tak dA?my, hlA?ste sa rA?chlo do LoH, aby ste sa aj vy stali sA?A?asA?ou klubu, ktorA? podporuje A?eny motorkA?rky! TeA?A�me sa na kaA?dA? novA? A?lenku :)


logo harley-davidsonlogo harley-davidson