Jazda v kolóne

Pravidlá ako správne jazdiť v kolóne sú dôležité pre každého člena H.O.G., ako aj  pre hosťujúcich jazdcov. Ich účelom nie je poúčať už skúsených motorkárov, ale ozrejmiť si a zjednotiť pravidlá počas spoločnej jazdy. Dodržiavaním týchto pravidiel predídeme chaotickému jazdeniu a nedorozumeniam, ktoré počas jázd v skupine vznikajú. Naším cieľom je organizovaná, bezproblémová a bezpečná jazda, pri ktorej sa aj menej skúsení jazdci budú dobre cítiť.

Veď ide hlavne o radosť z jazdy!

Niekoľko tipov pre bezpečnú a komfortnú jazdu v kolóne

Zloženie kolóny:

Lead Road Captain – ďalej iba LRC, vodca kolóny

Sweep-bloker – ďalej iba SB, napomáha plynulému prejazdu, najmä križovatiek

Tail Gunner – ďalej iba TG, uzatvára kolónu

Jazdci

 • Každý účastník jazdy príde vždy na čas a tak, aby bol prítomný na brífingu a v čase oficiálneho odchodu bol pripravený k jazde. To znamená: mať v poriadku výstroj, motorku, plnú nádrž a prázdny mechúr.
 • LRC je vodcom formácie. Zodpovedá za to, aby skupina bezpečne dorazila do stanoveného cieľa. V kolóne ide ako prvý, vedie trasu jazdy, určuje rýchlosť, rozhoduje o jazdných manévroch napr. pri predbiehaní a podľa potreby určuje zastávky na tankovanie a občerstvenie.
 • Miesto v kolóne má každý určené podľa svojich jazdeckých schopností. Za LRC sa radia najmenej skúsení jazdci, či jazdci s pomalšími strojmi, kolónu uzatvárajú najskúsenejší členovia. Každý zodpovedný účastník skupinovej jazdy by mal pred jazdou informovať  LRC o svojej jazdeckej zdatnosti. Pridelenie vhodného postu – poradia pomôže udržaniu kompaktnosti formácie a jazdného komfortu pre všetkých účastníkov.
 • Jazda v kolóne sa riadi zipsovým systémom . Stranu vozovky po ktorej budete jazdiť určuje vždy druhý jazdec za LRC. Podľa neho sa za ním motorky  správne zoradia, tak aby vytvorili zipsovú formáciu – cik cak.
 • Každý jazdec v kolóne dodržuje počas celej jazdy bezpečný odstup od spolujazdca pred sebou. To znamená, že dodržuje taký odstup, aby jazdec pred ním mal v prípade nutnosti miesto kam sa môže rýchlo a bezpečne zasunúť (vyhnúť prekážke) a neohrozil tým seba ani iných jazdcov.
 • Počas jazdy každý ide na svojom poste a nemení strany – svoju jazdnú líniu.  Ak dôjde k výpadku pozície niektorého jazdca, doplní jeho miesto jazdec zozadu v rovnakej jazdnej línii. Je neprípustné “preformovanie zipsu” prechádzaním zo strany na stranu. Je to nepohodlné a nebezpečné pre všetkých následujúcich jazdcov! Najmä, ak musí formácia v tomto okamihu prudko brzdiť. V kolóne nepredbiehame!
 • Vzdialenosť musí jazdec dodržiavať neustále konštantnú, aby nedochádzalo k pretŕhaniu kolóny, alebo neželaným oddelením inými vozidlami na ceste, ktoré sa budú snažiť kolónu predbehnúť. Pri dobiehaní jazdca pred vami akcelerujte pozvoľne, lebo v opačnom prípade utrpí kolóna ešte väčšie trhliny a jazdci na konci formácie sú v mnohých prípadoch nútení násobok tejto “chyby” kompenzovať prekročením povolenej rýchlosti.
 • Dodržuj pravidlo: Sleduj jazdca za sebou. Toto je veľmi dôležité pre udržanie kompaktnosti celej formácie. LRC dokáže zo svojej pozície kontrolovať podľa situácie iba niekoľko strojov na čele kolóny a vätšinu času jazdy nemá žiadnu referenciu o situácii vo zvyšku formácie.  Ak jazdec za tebou spomaľuje – spomaľ!
 • Pri riešení dopravnej situácie napr. pri prechádzaní križovatky sa motorky postavia v dvojstupe čo najbližšie k sebe, aby kolóna mohla čo najrýchlejšie a kompaktne križovatku prejsť. Ak sa nepodarí prejsť celej skupine, ihneď ako je to možné, alebo na dohodnutom mieste, formácia zastane a počká na zvyšok kolóny.
 • Ak je pre jazdu určený SB, napomáha bezpečnému a plynulému prechádzaniu križovatiek bez svetelného značenia. To znamená, že zastane v strede pruhu križujúceho trasu kolóny, aby umožnil ostatným plynulo prejsť križovatku. Ak to situácia vyžaduje, pomôže mu aj ďalší SB.
 • Pri jazde na úzkej, alebo príliš točitej ceste, alebo ak si to situácia vyžaduje, sa uprednostňuje „singl file“ formácia – jazdci idú za sebou. Do tohto režimu prejde formácia na povel LRC, alebo samovoľne. Akonáhle to cestné podmienky dovolia, kolóna sa opäť sformuje do zipsu.
 • Počas jazdy sa členovia dorozumievajú pomocou Hand signals. Ak dá jazdec pred vami signál, vy ho automaticky ukážete tiež, aby aj jazdci za vami boli informovaní . Týmto spôsobom sa informácia šíri od LRC až k poslednému jazdcovi kolóny.
 • Ak má niekto poruchu stroja, alebo iný problém, ihneď sa zaradí do odstavného pruhu kde zastane, kým ostatní pokračujú plynulo v jazde. TG zastane spolu s ním a rieši s ním situáciu. TG by mal so sebou vždy voziť  telefón, lekárničku, výstražný trojuholník a reflexnú vestu.
 • Počas jazdy dodržuje každý člen formácie pravidlá spoločnej jazdy uvedené vyššie a zároveň všetky pravidlá cestnej premávky. Nezabúdame používať signály rukou na dorozumievanie a zapínať smerovky pri každom odbočení!
 • LRC nezodpovedá za jednotlivých členov kolóny. Každý jazdí na vlastnú zodpovednosť.
 • Ak bude akýkoľvek člen skupiny opakovane porušovať pravidlá bezpečnej jazdy v kolóne, LRC ho môže z jazdy vylúčiť.

Prajem Vám veľa pekných zážitkov a radosť z jazdy pri spoločne strávených kilometroch na cestách.

Deži Bugár

Head Road Captain

H.O.G. Bratislava Chapter