______________________________________________________________________________________

PRIHLA?A�KA ZA A?LENKU KLUBU LoH BRATISLAVA CHAPTER

VyplA?te nasledujA?ci formulA?r a odoA?lite poA?iadavku. VA?etky informA?cie oznaA?enA� hviezdiA?kou * sA? povinnA�.

______________________________________________________________________________________

Krstné meno *

Priezvisko *

Dátum narodenia *

Adresa bydliska *

PSČ *

Mesto *

Telefónne číslo domov

Mobilné telefónne číslo *

Váš email *

Ste majiteľkou motocykla Harley-Davidson ?

ANO NIE 

Aké má výrobné číslo (VIN kód) ?

Aká je Vaša ŠPZ ?

AK CHCETE DOSTÁVAŤ INFORMÁCIE O PRODUKTOCH, SLUŽBÁCH A PROPAGAČNÝCH AKCIÁCH HARLEY-DAVIDSON, NIŽŠIE UVEĎTE SVOJE PREFERENCIE

Môžeme sa na vás obrátiť?

_____________________________________________________________________________________________

Týmto v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení, dávam súhlas prevádzkovateľovi tejto webovej stránky so spracovaním svojich osobných údajov.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo harley-davidsonlogo harley-davidson