Platobné informácie

Číslo účtu: 2948456589 / 1100

IBAN: SK8911000000002948456589

Členský príspevok

Variabilný symbol je číslo aktuálnej platnej členskej karty medzinárodného HOG. Správa pre príjemcu: clenske ROK PRIEZVISKO.
Teda pre rok 2019: clenske 2019 PRIEZVISKO

Čiastky pre rok 2019:
jednotné pre jazdca aj spolujazdca: 50€

Príspevok prosíme uhradiť do 31. mája 2019

Platby akcie

Pri platbách za jednotlivé akcie (zálohy, či doplatky) používame variabilný symbol vychádzajúci z prvého dňa akcie v tvare RRMMDD, čo znamená posledné dve číslice roku, mesiac (pre mesiace od januára po september s nulou) a deň (rovnako pre dni od prvého po deviaty s nulou).

príklad: Pri platbe za Lyžovačku v Bachledke (nástup tretieho februára 2016) variabilný symbol – 160203

Ako poukázať 2% zo zaplatenej dane

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a priložte potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, ktoré dostanete od zamestnávateľa.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte vyhlásenie a potvrdenie daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Editovateľný PDF dokument na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane za rok 2018