Aktivity všeobecné informácie

Vážení členovia,

vydarené klubové akcie a podujatia sú pojivom našich vzťahov a pozitívne ovplyvňujú progres nášho klubu. Vďaka prístupu, nadšeniu, disciplíne každého z Vás, sa nám spoločne darí takéto akcie produkovať.

Pretože na našich stretnutiach nenachádzame dostatok priestoru k detailnému riešeniu tejto problematiky, chcel by som na tomto mieste objasniť, ako je to s plánovaním spoločných podujatí a súčasne Vám dať príležitosť sa aktívne zapojiť do tohto procesu.

Každým rokom je v Európe, ale aj v celom svete usporiadané veľké množstvo HOG akcií a často nie je jednoduché vybrať tie “správne” s ohľadom na dostupnosť (vzdialenosť, ubytovacia kapacita atď.) a momentálne želania jednotlivých členov. Súčasne túžime aj po akciách, ktoré si “upečieme” sami a ich cieľom je cesta za poznaním kultúry, histórie, prírody, gastronómie, ale aj sa chceme pobaviť a dobre si zajazdiť. A k tomu všetkému sa sluší prijať aj pozvanie na niektoré vybraté akcie iných HOG chapterov. V konečnom dôsledku, veľa udalostí na jednu, relatívne krátku, jazdeckú sezónu.

Do budúcnosti sa neobídeme bez stanovení cieľov a kritérií. V tejto chvíli môžme s určitými obmedzeniami konkretizovať ciele na rok 2016, ale obecne povedané, budeme chcieť aj v budúcnosti odprezentovať náš chapter účasťou aspoň na jednom medzinárodnom podujatí pod patronáciou medzinárodného HOG, účastniť sa na vybraných akciách iných HOG chapterov z nážho regiónu a zabezpečiť dostatok kvalitných podujatí a výjazdov pre našich členov.

Pre rozlíšenie dôležitosti akcií z pohľadu nášho klubu, budú akcie rozdelené do troch úrovní.

– POVINNÉ AKCIE

Do tejto úrovne budú zaradené akcie, kde bude z nejakých dôvodov dôležitá účasť členov nášho chapteru. Pravdepodobne to bude jedna či dve akcie za sezónu. Tieto akcie nebudú presahovať bežný časový ani finančný rámec. So slovíčkom povinné nech sa každý vysporiada sám podľa svojich možností a osobnej cti vo vzťahu ku klubovej príslušnosti.

– HLAVNÉ AKCIE

Podujatia koncipované tak, aby vyhovovali čo najväčiemu okruhu členskej základne, priniesli nám jazdecké zážitky, oddych, zábavu a okamihy na ktoré sa nezabúda. Budú to viacdenné akcie smerované do blízkych aj vzdialenejších destinácií, v počte 4 až 5 v jazdeckej sezóne (máj – september), popr. iné výlety a pobyty mimo jazdeckú sezónu.

– VEDĽAJŠIE AKCIE

Zpravidla kratšie a jednodenné akcie, pri ktorých nie sme viazaní dlhodobým plánovaním napr. kvôli ubytovaniu, alebo akcie v menších skupinkách atď. Budeme radi, ak prídete s námetmi či už pred sezónou, alebo aj počas sezóny.

 

So snahou predísť nedorozumeniam, bude každej akcii pridelený status, ktorý napovie, kto je okrem našich členov na akcii vítaný a za akých okoľností. To bude vychádzať zo samotnej podstaty koncepcie akcie, poprípade podľa želania účastníkov. Toto je bežná prax, ktorá je používaná v chapteroch na celom svete. Cieľom je v určených prípadoch chrániť klubovú integritu a zabezpečiť potrebnú úroveň bezpečnosti pri jazde v kolóne.

Boli by sme veľmi radi, keby ste sa stali spolutvorcami programu a aktivít nášho klubu a spoločne sme mohli v čo najširšom kruhu zdieľať pekné zážitky, radosť a uspokojenie z dobre vynaložených nemalých investícií, ktorými sú predovšetkým váš čas a peniaze.

Každý máme ideály, je na nás, či sa stanú realitou.

Ludek