OLYMPUS DIGITAL CAMERA flagyl 400mg used for, flagyl 400mg used for, flagyl 400mg used for, flagyl 400mg used for, flagyl 400mg used for, nolva, nolva, nolva, nolva, nolva, nolva, nolva, nolva. flagyl 400mg used for, flagyl 400mg used for, flagyl 400mg used for.
Daytona Bike Week, desaA? dnAi?? v roku, kedy sa z malAi??ho, ospalAi??ho zapadA?kova na vA?chodnom pobreA?Ai?? Floridy stA?va hlavnAi?? mesto motorkA?rskeho sveta. Ulice sa naplnia davmi zvedavcov a cestA?m vlA?dnu tisAi??ce motoriek. Hukot motorov neutAi??cha doslova 24 hodAi??n denne. A?iaden ai???noA?nA? kA?ud ai???, A?iadna pauza. SlA?vnosti kultu dvojkolesovAi??ho A?eleznAi??ho koA?a nepoznajA? kompromis. Sem sa nechodAi?? oddychovaA?, sem sa chodAi?? A?iA? naplno. To je reA?lne zhmotnenie sna o rovnosti, bratstve a slobode, tak ako ho poznA?me z filmov , knAi??h a A?asopisov.

Bike Week mal svoju inaugurA?ciu na piesA?itej plA?A?iAi?? 24. januA?ra 1937 .Ai?? PrvA? jazda sa konala juA?ne od Daytona Beach na 3,2 mAi??A? dlhej trati. VAi??A?azom bol Ed KretzAi?? pri priemernej rA?chlosti 73,34 m/h.

Po rade pretekov v rokoch 1937 aA? 1941, boli zA?vody v roku 1942 preruA?enAi?? z dA?vodu zavedenia prAi??delovAi??ho systAi??mu v USA, vynA?tenAi??ho vojnou s Nemeckom. Ale aj napriek tomu, A?e zA?vod bol “oficiA?lne” odvolanA?, A?udia priA?li a zaA?ala sa pAi??saA? neoficiA?lna strA?nka, ktorA? je dnes znA?ma ako Bike Week .

SlA?va pretekov opAi??A? oA?ila vo februA?ri 1947 kedy sa prezentovalo rekordnA?ch 176 jazdcov. PoslednA? krA?t sa jazdilo na plA?A?i v roku 1961,Ai?? a nA?sledne bola danA? do prevA?dzky Daytona International Speedway a je v uA?Ai??vanAi?? aA? dodnes.

V roku 1986 bola zaloA?enA? A?peciA?lna komisia , ktorA? dostala za A?lohu organizovaA? Bike Week, ktorA? sa svojou neriadenou masovosA?ou stal nezvlA?dnuteA?nA?. Dnes je to vzruA?ujA?ci desaA? dA?ovA? festival, ktorA? sa odohrA?va na A?zemAi?? celAi??ho okresu vo viacerA?ch centrA?ch. V aprAi??li 2012 priA?lo aA?Ai?? 550 000 nA?vA?tevnAi??kov. OficiA?lne A?tatistiky zAi?? roku 2013 uvA?dzajA? A?Ai??slo 570 000.

Daytona3Epicentrom a najkultovejA?Ai??m miestom celAi??ho diania je Main street v Daytona Beach. KaA?dA? motorkA?r sa tu musAi?? previezA? aspoA? raz. VA?sledkom je nepretrA?itA? prA?d jazdcov poA?as celAi??ho dA?a a hlavne v noci. Stroje vA?etkA?ch znaA?iek , A?peciA?lne stavby, A?ahkAi?? i A?aA?kAi?? stroje, ale aj nepopAi??sateA?nAi?? monA?trA?, saAi?? tu predvA?dzajA? ako na mA?dnom mA?le. Hukot motorov prehluA?ujeAi?? hudbu koncertujA?cich kapiel. Kluby po stranA?ch praskajA? vo A?vAi??koch a sporo odetAi?? krA?sky A?apujA? pivo do litrovA?ch pohA?rov. V oslavnom opojenAi?? sa tancuje, popAi??ja, alebo len tak postA?va a obdivuje okoloidA?ce stroje. V nespoA?etnom mnoA?stve stA?nkov a obchodov je moA?nAi?? nakA?piA? vA?etko, A?o sA?visAi?? so svetom motoriek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPre mA?a osobne to bol A?A?asnA? zA?A?itok, na ktorA? nezabudnem. KaA?dAi??mu, kto A?o i len trochu o nA?vA?teve Daytona Bike Week uvaA?uje, mA?A?em povedaA? iba jedno: nevA?haj a choA?! AspoA? raz v A?ivote to treba zaA?iA?.

Juraj

Activities Officer

HOG Bratislava Chapter

 

 

Foto: Juraj HusA?r