OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Daytona Bike Week, desaA? dnA� v roku, kedy sa z malA�ho, ospalA�ho zapadA?kova na vA?chodnom pobreA?A� Floridy stA?va hlavnA� mesto motorkA?rskeho sveta. Ulice sa naplnia davmi zvedavcov a cestA?m vlA?dnu tisA�ce motoriek. Hukot motorov neutA�cha doslova 24 hodA�n denne. A?iaden a�?noA?nA? kA?ud a�?, A?iadna pauza. SlA?vnosti kultu dvojkolesovA�ho A?eleznA�ho koA?a nepoznajA? kompromis. Sem sa nechodA� oddychovaA?, sem sa chodA� A?iA? naplno. To je reA?lne zhmotnenie sna o rovnosti, bratstve a slobode, tak ako ho poznA?me z filmov , knA�h a A?asopisov.

Bike Week mal svoju inaugurA?ciu na piesA?itej plA?A?iA� 24. januA?ra 1937 .A� PrvA? jazda sa konala juA?ne od Daytona Beach na 3,2 mA�A? dlhej trati. VA�A?azom bol Ed KretzA� pri priemernej rA?chlosti 73,34 m/h.

Po rade pretekov v rokoch 1937 aA? 1941, boli zA?vody v roku 1942 preruA?enA� z dA?vodu zavedenia prA�delovA�ho systA�mu v USA, vynA?tenA�ho vojnou s Nemeckom. Ale aj napriek tomu, A?e zA?vod bol “oficiA?lne” odvolanA?, A?udia priA?li a zaA?ala sa pA�saA? neoficiA?lna strA?nka, ktorA? je dnes znA?ma ako Bike Week .

SlA?va pretekov opA�A? oA?ila vo februA?ri 1947 kedy sa prezentovalo rekordnA?ch 176 jazdcov. PoslednA? krA?t sa jazdilo na plA?A?i v roku 1961,A� a nA?sledne bola danA? do prevA?dzky Daytona International Speedway a je v uA?A�vanA� aA? dodnes.

V roku 1986 bola zaloA?enA? A?peciA?lna komisia , ktorA? dostala za A?lohu organizovaA? Bike Week, ktorA? sa svojou neriadenou masovosA?ou stal nezvlA?dnuteA?nA?. Dnes je to vzruA?ujA?ci desaA? dA?ovA? festival, ktorA? sa odohrA?va na A?zemA� celA�ho okresu vo viacerA?ch centrA?ch. V aprA�li 2012 priA?lo aA?A� 550 000 nA?vA?tevnA�kov. OficiA?lne A?tatistiky zA� roku 2013 uvA?dzajA? A?A�slo 570 000.

Daytona3Epicentrom a najkultovejA?A�m miestom celA�ho diania je Main street v Daytona Beach. KaA?dA? motorkA?r sa tu musA� previezA? aspoA? raz. VA?sledkom je nepretrA?itA? prA?d jazdcov poA?as celA�ho dA?a a hlavne v noci. Stroje vA?etkA?ch znaA?iek , A?peciA?lne stavby, A?ahkA� i A?aA?kA� stroje, ale aj nepopA�sateA?nA� monA?trA?, saA� tu predvA?dzajA? ako na mA?dnom mA?le. Hukot motorov prehluA?ujeA� hudbu koncertujA?cich kapiel. Kluby po stranA?ch praskajA? vo A?vA�koch a sporo odetA� krA?sky A?apujA? pivo do litrovA?ch pohA?rov. V oslavnom opojenA� sa tancuje, popA�ja, alebo len tak postA?va a obdivuje okoloidA?ce stroje. V nespoA?etnom mnoA?stve stA?nkov a obchodov je moA?nA� nakA?piA? vA?etko, A?o sA?visA� so svetom motoriek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPre mA?a osobne to bol A?A?asnA? zA?A?itok, na ktorA? nezabudnem. KaA?dA�mu, kto A?o i len trochu o nA?vA?teve Daytona Bike Week uvaA?uje, mA?A?em povedaA? iba jedno: nevA?haj a choA?! AspoA? raz v A?ivote to treba zaA?iA?.

Juraj

Activities Officer

HOG Bratislava Chapter

 

 

Foto: Juraj HusA?r