Harley-Davidson World Ride

23.-24. JA?naA�2015A�sa konA? Harley-Davidson World Ride akcia, ktorA? mA? za cieA? najazdiA? vA�priebehu tA?chto dnA�A�1A�000A�000A�mA�A? jazdcami na motocykloch Harley-Davidson.

TakA?e ak sa chystA?te vA�tomto termA�ne jazdiA? aA�chcete sa zapojiA? do tejto akcie odfoA?te pred aA�po jazde tachometer aA�poA?lite mi fotky na e-mail:A�harley.bratislava@gmail.com

VeA?a bezpeA?nA?ch kilometrov

A�tefan

logo harley-davidsonlogo harley-davidson